Osteoporosekuren Deutschland https://www.kuren24.com/view/taxonomy/term/1267/0/page de Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg Sachsen-Anhalt Deutschland https://www.kuren24.com/deutschland-kuren-bad-schmiedeberg-sachsen-anhalt-eisenmoorbad <div class="teaser"> <div class="field field-type-image field-field-hlth-clnc-image-teaser"> <ul> <li><img class="imagefield imagefield-field_hlth_clnc_image_teaser" width="610" height="424" title="Blick auf die Klinik Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg Sachsen-Anhalt Deutschland" alt="Kuren in Deutschland: Blick auf die Klinik Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg Sachsen-Anhalt" src="https://www.kuren24.com/sites/default/files/files/field_hlth_clnc_image_teaser/Eisenmoorbad%201.0.jpg?1418735322" /></li> </ul> </div> <dl class="field field-type-text field-field-hlth-clnc-classification"> <dt>Typ:</dt> <dd class="class-3star">3-Sterne-Hotel</dd> </dl> <dl class="field field-type-text field-field-hlth-clnc-ref-num"> <dt>Nummer:</dt> <dd>DEU07S20-266</dd> </dl> <dl class="field field-type-noderelation field-field-hlth-clnc-rel-city"> <dt>Ort:</dt> <dd><a href="/deutschland-sachsen-anhalt-bad-schmiedeberg-kur">Bad Schmiedeberg</a></dd> </dl> <dl class="field field-type-noderelation field-field-city-rel-region"> <dt>Region:</dt> <dd><a href="/deutschland-sachsen-anhalt-kuren" title="Sachsen-Anhalt">Sachsen-Anhalt</a></dd> </dl> <dl class="field field-type-noderelation field-field-region-rel-country"> <dt>Land:</dt> <dd><a href="/deutschland-kuren" title="Deutschland">Deutschland</a></dd> </dl> <div class="field field-type-text field-field-hlth-clnc-price-descr"> <p>1 Woche Kuren schon ab 924,- Euro p.P. / VP</p> </div> <div class="linker"> <ul class="node-link"> <li><a href="/deutschland-kuren-bad-schmiedeberg-sachsen-anhalt-eisenmoorbad" title="Details zu Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg Sachsen-Anhalt Deutschland"><span class="label">Details &gt;</span><span class="description"> zu Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg Sachsen-Anhalt Deutschland</span></a></li> </ul> </div><!-- /linker --> </div><!-- /teaser --> Kuren Osteoporose Osteoporosekuren Deutschland Rheumakuren Mon, 02 Dec 2019 16:05:40 +0000 Jan Malek 1099 at https://www.kuren24.com